Hoe kan ik het sociaal tarief verkrijgen?

Als jij recht hebt op het sociaal tarief, dan wordt dit automatisch door de Federale Overheidsdienst Economie (FOD) aan je toegekend. Energy People wordt vervolgens door de FOD Economie op de hoogte gesteld dat jij recht hebt op het sociaal tarief.

Als je wel recht hebt op het sociaal tarief, maar dit niet automatisch krijgt, dan dien je een attest te kunnen overleggen aan ons. Dit kun je dit aanvragen bij één van de volgende instellingen:

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1 - 1000 Brussel
Telefoonnummer: 0800 98 799
Fax: 02 509 81 85
E-mail: handiF@minsoc.fed.be
 
De Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren - 1060 Brussel
Telefoonnummer: 02 529 30 01
Fax: 02 529 39 21
E-mail: info@rvponp.fgov.be
 
Het OCMW van je gemeente

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk